Konkurs urbanistyczno-architektoniczny:
Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku

2. nagroda
Zamawiający: Burmistrz Miasta Turku
Projekt: 2016