Rejon Starej Rzeźni i Wzgórza Św.Wojciecha w Poznaniu

Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenu objętego granicą opracowania
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Centrum 3" w Poznaniu
Zamawiający: Miasto Poznań
Powierzchnia terenu: 15ha
Projekt: 2005