Konkurs na projekt zagospodarowania południowej części Śródki
w Poznaniu

Wyróżnienie równorzędne
Zamawiający: Miasto Poznań
Projekt: 2009