Rodzinny Park Rozrywki

Koncepcja urbanistyczna
Inwestor prywatny
Powierzchnia terenu: 20ha
Projekt: 2004