Stadnina koni w Racocie

Analiza programowo-przestrzenna oraz koncepcja zagospodarowania terenu
z propozycją funkcjonalno-przestrzenną poszczególnych obiektów
Zamawiający: Fundacja "Gościnna Wielkopolska"
Powierzchnia terenu: 6,6ha
Projekt: 2007