Konkurs na koncepcję zagospodarowania przestrzennego
Placu Wiosny Ludów w Poznaniu

1. nagroda
Zamawiający: Miasto Poznań
Projekt: 2004