Budynki wielorodzinne z garażem podziemnym przy ul.Hibnera w Luboniu

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu
Powierzchnia użytkowa: 2200m2
Projekt: 2003