Zespół budynków mieszkalno-usługowych przy ul.Grudzińskiego
w Swarzędzu

Koncepcja urbanistyczna zespołu oraz zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu oraz Miasto i Gmina Swarzędz
Powierzchnia terenu: 5,46ha
Projekt: 2003